ทิเบตัน แมสติฟฟ์ สุนัขสายพันธุ์โบราณ

ทิเบตัน แมสติฟฟ์ (Tibetan Mastiff) จัดว่าเป็นสายพันธุ์สุนัขขนาดใหญ่และเป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลาง ทิเบตัน แมสติฟฟ์ เป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ทางพื้นที่สูงและอากาศเย็นอย่างเช่นแถบที่ราบสูงทิเบต, จีน, มองโกเลีย เป็นต้น ทิเบตัน แมสติฟฟ์ จัดว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างดุร้ายเนื่องจากในสมัยโบราณนิยมใช้สุนัขสายพันธุ์นี้ล่าสัตว์ ทิเบตัน แมสติฟฟ์ มีภาษาถิ่นเรียกว่า โทชี แปลว่า ผู้เฝ้าเรือน, ทวารบาล, สุนัขที่พึ่งล่ามไว้ ซึ่งในสมัยก่อนมีการผูกล่ามสุนัขเพื่อใช้ในการเผ้าสถานที่ต่างๆ

ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์สุนัขนี้แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์คือ โทชี และ ซังซี ทิเบตัน แมสติฟฟ์จัดว่าเป็นหนึ่งในสุนัขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงมาก โดยทั่วไปมีความสูงราว 62 – 70 เซนติเมตร เพศผู้อาจมีความสูงถึง 82 เซนติเมตร มีน้ำหนักราว 47 – 82 กิโลกรัม ทิเบตัน แมสติฟฟ์ เป็นสุนัขที่ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงอย่างแพร่หลายเท่าใดนัก ซึ่งการเลี้ยงดูค่อยข้างยากรวมถึงค่าใช้จ่ายสูงในด้านต่างๆ ทั้ง อาหาร, การตรวจรักษาโรค ซึ่งทำให้ทิเบตัน แมสติฟฟ์ เป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงในกลุ่มคนเฉพาะเท่านั้น รวมถึงราคาสุนัขค่อนข้างแพงตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

สำหรับผู้ที่เลี้ยงดูสุนัขทิเบตัน แมสติฟฟ์ นั้นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากสุนัขเป็นสายพันธุ์สุนัขที่เขตที่ราบสูงที่มีอุณภูมิเย็นเช่นประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัยเช่น เนปาล, ทิเบต, อินเดีย รวมถึงสุนัขค่อนข้างเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายเพราะว่าเป็นสุนัขล่าเนื้อ ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะให้อยู่ห่างจากเด็กๆ